Centralne Rozliczanie i Wyodrębnianie Rachunków

Rozporządzenie EMIR wymaga, aby każdy Kontrahent Centralny oraz jego członkowie rozliczający oferowali swoim klientom co najmniej wybór między wyodrębnieniem konta grupy klientów a wyodrębnieniem indywidualnego konta klienta.

 

Kontrahenci Centralni i członkowie rozliczający są zobowiązani do publicznego ujawniania poziomu ochrony oraz kosztów związanych z różnym poziomem wyodrębnienia który oferują swoim klientom.

 

Kontrahenci Centralni i członkowie rozliczający są również zobowiązani do publicznego ujawniania cen i opłat związanych ze świadczonymi przez nich usługami.

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2013
Copyright © 2018 DB Securities S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.